Terénní služba

Sociální služba osobní asistence je naší první činností od našeho založení. Jejím prostřednictvím pomáháme lidem žít v jejich vlastním zázemí doma, i když jim už síly nestačí. Službu poskytujeme nejčastěji seniorům v jejich domácnosti. Během asistence podporují naši pracovníci klienty v činnostech, které zvládnou a pomáhají jim s těmi činnostmi, které jsou už pro ně obtížné.

Osobní asistenci poskytujeme také dětem se zdravotním postižením, a to většinou v průběhu školního vyučování a také jako doprovod do i ze školy. Při vyučování pomůže asistent dítěti s přípravou pomůcek, podporuje dítě během výuky, o přestávkách pomáhá s hygienou, svačinou, přípravou na další hodinu apod. Asistent pomáhá se zvládáním běžných úkonů, ve kterých je dítě handicapováno svým postižením. Nejedná se o práci asistenta pedagoga, osobní asistent nevykonává během vyučování žádnou pedagogickou činnost.

Naše pomoc či asistence je Vám k dispozici v těchto a dalších oblastech:

Chod domácnosti

 • základní úklid domácnosti
 • praní a žehlení prádla
 • vaření a mytí nádobí
 • péče o lůžko

Doprovod

 • na nákup nebo na poštu
 • na úřad či k lékaři
 • na procházku nebo na výlet

Péče o sebe sama

 • příprava a podávání jídla a pití
 • osobní hygiena, použití toalety
 • oblékání, obouvání
 • připomenutí léků, zdravotní cvičení, péče o pokožku
 • přesun na lůžko nebo vozík
 • samostatný pohyb uvnitř i venku

Komunikace, seberealizace

 • společnost (možnost si popovídat, nebýt sám)
 • oblíbené činnosti (četba, luštění křížovek, hraní společenských her aj.)
 • trénování paměti
 • pomoc s orientací (orientace v místě, čase, činnosti)

Osobní asistence je poskytována na základě smlouvy – je možné se dohodnout na jakémkoliv čase 24 hodin denně, 7 dní v týdnů, včetně víkendů a svátků. Ve smluvený čas k Vám přichází Váš osobní asistent a pomůže Vám se vším, s čím bude potřeba a na čem se dohodnete. Návštěvy můžou být i nepravidelné tzn. že nemusí být denně.

Cena sociální služby osobní asistence

Základní cena za 1 hodinu osobní asistence činí 155,- Kč. Při počtu 80 hodin a více v daném měsíci se částka snižuje na 135,- Kč/1 hod. Pokud bude smluvená doba asistence kratší, cena se poměrně krátí.

Máte o terénní službu zájem? Kontaktujte nás!

Není potřeba vyplňovat žádný formulář. Zažádat o poskytování služby můžete osobně v sídle naší organizace, nebo můžete kontaktovat vedoucí služby  Mgr. Annu Míškovou, a to emailem na anna.miskova@rodina24.org či telefonicky na 736 515 299.

Po zpracování žádosti Vás kontaktuje naše sociální pracovnice a osobně Vás navštíví ve Vaší domácnosti. Schůzku je také možno uskutečnit v nemocnici či jiném zařízení před Vaším příchodem do domácnosti tak, aby služba mohla začít hned po Vašem návratu domů. Na této schůzce S Vámi naše pracovnice projedná Vaše potřeby a přání a naše možnosti poskytnutí služby osobní asistence. Ty s Vámi následně sepíše do smlouvy o poskytnutí sociální služby, na základě které Vám budeme osobní asistenci poskytovat.

Přílohy:

Galerie